Historien
 

 

Startside Om oss Om Eikeberg Interesser Favoritter Fotogalleri Tilbakemelding

 

Gården Eikeberg ble kjøpt av Gunvor og Kristian Jødahl i 1937 fra Erik Bakken.  Fra dette tidspunktet har gården vært i "Jødahl-eie".  Gunnar Jødahl (sønn av Gunvor og Kristian) har sammen med Turid og barna Anne og Ole Kristian drevet gården fra 1974 og frem til 2001, da de overlot ansvaret til dagens eiere, Anne og ektemann Geir Skuterud med barna Martin, Kristian og Jenny.

Fra 1938 ble Eikeberg drevet som melkebruk frem til 1968 og med svineproduksjon frem til 1976.  Etter dette har fjøs/grisehus vært leid bort til slaktegrisproduksjon.  Fra 2002 har det ikke vært dyr i fjøset.

Bygninger
Hovedbygningen ble reist i 1913.  Fra 1974 og frem til 1989 er det gjort vesentlige utbedringer på bygningen.  Hovedbygningen er av laftet tømmer med utvendig tømmermannspanel.  Bygningen fremstår i dag som en moderne hovedbygning.
Sidebygningen er gjenreist i 1912 etter flytting. Den er bygget på i to omganger, senest i 1992.  Boligen benyttes i dag som utleiebolig.
Driftsbygningen (låven) er også oppført i 1912, men med nytt fjøs og fjøsoverbygg i 1947.  Det er gjort større utbedringer på bygningen helt frem til i dag.  Låven inneholder foruten kornsiloer og tørkeanlegg også et moderne verksted og lagerplass for både maskiner, ved og annet nødvendig utstyr.
Stabburet på gården er ifølge kommunalt register kanskje det eldste i Gjerdrum og antas oppført en gang i første halvdel av 1800-tallet.  Det er de senere år gjort betydelige investeringer på stabburet og 2. etg er bl.a innredet som "sommerstue" med bl.a spotlighter langs vegger og et ellers trivelig innemiljø.  Det er også et forholdsvis nytt klokketårn med matklokke laget til Lillehammer OL i 1994.

Innmark og utmark
Gården består av ca. 190 mål dyrket mark og ca. 270 mål skog.  Jorda ble på 1970-tallet plannert og benyttes i dag til kornproduksjon.
Skogen ligger i Romeriksåsen og er en del av et yndet friluftsområde for bygdas innbyggere.

.